Misjon

Betania Skjeberg er engasjert i ulike misjonsprosjekt. Vi har faste støtteprosjekt, i tillegg til at vi bidrar sporadisk der hvor behovet melder seg.
Misjonsoffer tas opp en gang i måneden.

Ekstra informasjon