Menighetskor

Korøvelse er annenhver mandag (ulike uker) kl. 1830

Ansvarlig for samlingene er Sigmund Bjerknes, mob. 907 73 664

 

 

Ekstra informasjon