Junior

Juniorsamlinger er annenhver onsdag (ulike uker) kl. 1730

Ansvarlig for samlingene er Lisbeth Bjerknes, tlf: mob. 482 22 089



 junior lisbeth

Ekstra informasjon